200 bar Hawk

(144 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 70 lít (XXT7012HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT7012HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 70 lít (XXT7012HTIR)- Công suất: 21.7 HP; 16 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 70 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 8.5 lít (NHD8512CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8512CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 8.5 lít (NHD8512CR)- Công suất: 2.6 HP;  1.9 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 8.5 lít (NHD8512R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8512R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 120 bar 8.5 lít (NHD8512R)- Công suất: 2.6 HP;  1.9 KW- Áp lực: 120 bar; 1.740 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 130 bar 150 lít (GXT1513SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1513SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 130 bar 150 lít (GXT1513SHTR)- Công suất: 50.6 HP; 37.2 KW- Áp lực: 130 bar; 1.885 psi- Lưu lượng: 150 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 10 lít (NHD1015CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1015CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 10 lít (NHD1015CR)- Công suất: 3.7 HP;  2.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 10 lít (NHD1015R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1015R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 10 lít (NHD1015R)- Công suất: 3.7 HP;  2.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (GXT1015SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1015SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (GXT1015SHTR)- Công suất: 38 HP; 28 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 100 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (MXT1015HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT1015HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (MXT1015HTR)- Công suất: 37.7 HP; 27.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 100 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (MXT1015R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT1015R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 100 lít (MXT1015R)- Công suất: 37.7 HP;  27.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 100 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 105 lít (HFR105SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HFR105SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 105 lít (HFR105SR)- Công suất: 40.3 HP;  29.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 105 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 40°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 11 lít (NHD1115CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1115CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 11 lít (NHD1115CR)- Công suất: 4.3 HP;  3.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 11 lít (NHD1115R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1115R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 11 lít (NHD1115R)- Công suất: 4.3 HP;  3.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12 lít (NHD1215CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1215CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12 lít (NHD1215CR)- Công suất: 4.6 HP;  3.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12 lít (NHD1215R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1215R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12 lít (NHD1215R)- Công suất: 4.6 HP;  3.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220HTR)- Công suất: 4.8 HP; 3.5 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 12.5 lít (NMT1220SHTR)- Công suất: 4.8 HP; 3.5 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (GXT1215SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1215SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (GXT1215SHTR)- Công suất: 46.5 HP; 34.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 120 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (GXT1215SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1215SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (GXT1215SR)- Công suất: 45.6 HP;  33.6 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 120 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (HFR120SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HFR120SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 120 lít (HFR120SR)- Công suất: 46.1 HP;  33.9 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 120 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 40°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 13 lít (NHD1315CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1315CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 13 lít (NHD1315CR)- Công suất: 5 HP;  3.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top