Áp lực đến 200 bar

(145 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 13 lít (NHD1315R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1315R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 13 lít (NHD1315R)- Công suất: 5 HP;  3.7 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 14 lít (NHD1415CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1415CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 14 lít (NHD1415CR)- Công suất: 5.4 HP;  4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 14 lít (NHD1415R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1415R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 14 lít (NHD1415R)- Công suất: 5.4 HP;  4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1515CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515CR)- Công suất: 5.8 HP;  4.3 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515HYR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1515HYR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515HYR)- Công suất: 5.8 HP;  4.3 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1515R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NHD1515R)- Công suất: 5.8 HP;  4.3 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520HTR)- Công suất: 5.8 HP; 4.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520SHTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1520SHTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 15 lít (NMT1520SHTR)- Công suất: 5.8 HP; 4.2 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 150 lít (GXT1515SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1515SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 150 lít (GXT1515SR)- Công suất: 57.1 HP;  42 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 150 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 18 lít (NMT1820HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1820HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 18 lít (NMT1820HTR)- Công suất: 6.9 HP; 5.1 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 18 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 21 lít (NMT2120HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT2120HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 21 lít (NMT2120HTR)- Công suất: 8.1 HP; 5.9 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 21 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 50 lít (XLT5015IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT5015IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 50 lít (XLT5015IR)- Công suất: 18.8 HP;  13.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 50 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 54 lít (XLT5415IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT5415IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 54 lít (XLT5415IR)- Công suất: 21.2 HP;  15.6 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 54 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 55 lít (XXT5515HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT5515HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 55 lít (XXT5515HTIR)- Công suất: 21.5 HP; 15.9 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 55 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (MXT7015HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT7015HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (MXT7015HTR)- Công suất: 26.9 HP; 19.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 70 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (XXT7015IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XXT7015IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 70 lít (XXT7015IR)- Công suất: 27.1 HP;  20 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 70 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 8.5 lít (NHD8515CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8515CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 8.5 lít (NHD8515CR)- Công suất: 3.2 HP;  2.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 8.5 lít (NHD8515R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD8515R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 8.5 lít (NHD8515R)- Công suất: 3.2 HP;  2.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.200 psi- Lưu lượng: 8.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 80 lít (HFR80SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-HFR80SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 80 lít (HFR80SR)- Công suất: 30.5 HP;  22.4 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 80 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 40°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 85 lít (MXT8515HTR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT8515HTR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 85 lít (MXT8515HTR)- Công suất: 32.3 HP; 23.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 85 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top