Áp lực đến 200 bar

(145 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHDP1220CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1220CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHDP1220CWR)- Công suất: 6.1 HP; 4.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220CWR)- Công suất: 6.4 HP; 4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220ESR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220ESR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220ESR)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220R)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220RN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220RN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220RN)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SCWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SCWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SCWR)- Công suất: 6.4 HP; 4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SR)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SRN)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NMT1220SRN
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12.5 lít (NMT1220SRN)- Công suất: 6.4 HP;  4.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12.5 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320CR)- Công suất: 6.7 HP;  4.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)- Công suất: 6.8 HP;  5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320G1R)- Công suất: 6.8 HP;  5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1320R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD1320R)- Công suất: 6.7 HP;  4.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD3530FNER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD3530FNER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHD3530FNER)- Công suất: 6.8 HP;  5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHDP1320CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1320CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 13 lít (NHDP1320CWR)- Công suất: 6.7 HP; 4.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 13 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHD1420CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHD1420CR)- Công suất: 7.2 HP;  5.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHD1420R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHD1420R)- Công suất: 7.2 HP;  5.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHDP1420CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1420CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14 lít (NHDP1420CWR)- Công suất: 7.2 HP; 5.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)- Công suất: 7.5 HP;  5.5 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 14.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1420G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 14.4 lít (NHD1420G1R)- Công suất: 7.5 HP;  5.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 14.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1520CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 15 lít (NHD1520CR)- Công suất: 7.7 HP;  5.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 15 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top