Áp lực đến 200 bar

(145 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 85 lít (MXT8515R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-MXT8515R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 150 bar 85 lít (MXT8515R)- Công suất: 32.3 HP;  23.8 KW- Áp lực: 150 bar; 2.175 psi- Lưu lượng: 85 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 12.1 lít (TMP1217GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-TMP1217GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 12.1 lít (TMP1217GR)- Công suất: 5.3 HP;  3.9 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 12.1 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Cân nặng: 5.5 kg- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 35 lít (XLT3517IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT3517IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 35 lít (XLT3517IR)- Công suất: 15.2 HP;  11.2 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 35 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 40 lít (XLT4017IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4017IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 40 lít (XLT4017IR)- Công suất: 17 HP;  12.5 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 40 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 42 lít (XLT4217HTIR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4217HTIR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 42 lít (XLT4217HTIR)- Công suất: 18.5 HP; 13.6 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 42 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 85°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 43 lít (XLT4317IR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-XLT4317IR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 170 bar 43 lít (XLT4317IR)- Công suất: 19.1 HP;  14.1 KW- Áp lực: 170 bar; 2.465 psi- Lưu lượng: 43 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHD1020CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1020CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHD1020CR)- Công suất: 4.9 HP;  3.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHD1020R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1020R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHD1020R)- Công suất: 4.9 HP;  3.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHDP1020CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1020CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 10 lít (NHDP1020CWR)- Công suất: 4.9 HP; 3.7 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 10 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 100 lít (GXT1020SR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-GXT1020SR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 100 lít (GXT1020SR)- Công suất: 50.2 HP;  36.9 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 100 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,000 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120CR)- Công suất: 5.7 HP;  4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120FR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120FR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120FR)- Công suất: 5.7 HP;  4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 2,800 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD1120R)- Công suất: 5.7 HP;  4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830FNER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD2830FNER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830FNER)- Công suất: 5.3 HP;  3.9 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830NER)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD2830NER
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHD2830NER)- Công suất: 5.5 HP;  4 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,725 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Xuất xứ: Italy
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHDP1120CWR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHDP1120CWR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11 lít (NHDP1120CWR)- Công suất: 5.7 HP; 4.3 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120G1R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120G1R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120G1R)- Công suất: 6 HP;  4.4 KW- Áp lực: 200 bar; 2.900 psi- Lưu lượng: 11.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120GR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1120GR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 11.4 lít (NHD1120GR)- Công suất: 6 HP;  4.4 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 11.4 lít/phút- Tốc độ động cơ: 3,400 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHD1220CR)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1220CR
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHD1220CR)- Công suất: 6.1 HP;  4.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng: 7.6...
 • Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHD1220R)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-LEO-NHD1220R
  • Thương hiệu: HAWK
  • Mô tả ngắn: Đầu bơm máy phun nước cao áp 200 bar 12 lít (NHD1220R)- Công suất: 6.1 HP;  4.5 KW- Áp lực: 200 bar; 3.000 psi- Lưu lượng: 12 lít/phút- Tốc độ động cơ: 1,450 vòng/phút- Nhiệt độ nước: 65°C- Cân nặng:...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Dung lượng
0
Công Ty TNHH Tường Minh back to top